τε

Search Lemma: 
τε
DEFINITION: 
şi; τε…τε ambele…şi
PARTE DE VORBIRE: 
conjuncţie: coordinating
GRUP SEMANTIC: 
Conjuncţii/Adverbe
FREQUENCY RANK: 
17

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%84%CE%B5