ποταμός –οῦ, ὁ

Search Lemma: 
ποταμός
DEFINITION: 
râu
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Pământ
FREQUENCY RANK: 
226

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81