πατρίς πατρίδος, ἡ

Search Lemma: 
πατρίς
DEFINITION: 
patrie
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
350

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%E1%BC%A1