οὐκέτι

Search Lemma: 
οὐκέτι
DEFINITION: 
nu mai mult
PARTE DE VORBIRE: 
adverb
GRUP SEMANTIC: 
Timp
FREQUENCY RANK: 
362

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%B9