νύξ νυκτός, ἡ

Search Lemma: 
νύξ
DEFINITION: 
noapte
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a III-a consonantică
GRUP SEMANTIC: 
Ordinea lumii
FREQUENCY RANK: 
281

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BD%CF%8D%CE%BE-%CE%BD%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C%CF%82-%E1%BC%A1