μόνος μόνη μόνον

Search Lemma: 
μόνος
DEFINITION: 
singur, unic
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: declinarea a I și II-a
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
67

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7-%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BD