λαός λαοῦ, ὁ

Search Lemma: 
λαός
DEFINITION: 
oameni, lume
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Umanitate şi fiinţă
FREQUENCY RANK: 
367

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BB%CE%B1%CF%8C%CF%82-%CE%BB%CE%B1%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81