κύριος κυρίου, ὁ

Search Lemma: 
κύριος
DEFINITION: 
domn, stăpân
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Guvernare şi societate
FREQUENCY RANK: 
97

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81