θεός θεοῦ, ὁ/ἡ

Search Lemma: 
θεός
DEFINITION: 
zeu, zeiţă
PARTE DE VORBIRE: 
substantiv: declinarea a II-a
GRUP SEMANTIC: 
Religie
FREQUENCY RANK: 
49

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81%E1%BC%A1