δύο

Search Lemma: 
δύο
DEFINITION: 
doi
PARTE DE VORBIRE: 
adjectiv: numeral
GRUP SEMANTIC: 
Măsuri şi numerale
FREQUENCY RANK: 
105

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B4%CF%8D%CE%BF