αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, ἦρκα, ἦρμαι, ἤρθην

Search Lemma: 
αἴρω
DEFINITION: 
a urca, a ridica; a îndepărta
PARTE DE VORBIRE: 
verb: -ω rădăcină palatală
GRUP SEMANTIC: 
Mişcare
FREQUENCY RANK: 
389

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ro/greek-core/%CE%B1%E1%BC%B4%CF%81%CF%89-%E1%BC%80%CF%81%E1%BF%B6-%E1%BC%A6%CF%81%CE%B1-%E1%BC%A6%CF%81%CE%BA%CE%B1-%E1%BC%A6%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%B9-%E1%BC%A4%CF%81%CE%B8%CE%B7%CE%BD