νῦν, νυνί

LEMA DE BUSCA: 
νῦν
DEFINIÇÃO: 
agora
PARTE DO DISCURSO: 
advérbio
GRUPO SEMÂNTICO: 
Tempo
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
93

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pt/greek-core/%CE%BD%E1%BF%A6%CE%BD-%CE%BD%CF%85%CE%BD%CE%AF