ὅταν (ὅτε-ἄν)

Hasło: 
ὅταν
Definicja: 
gdy, kiedy, za każdym razem gdy (+ con.)
Część mowy: 
Spójnik: podrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
108

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BD%85%CF%84%CE%B1%CE%BD-%E1%BD%85%CF%84%CE%B5-%E1%BC%84%CE%BD