ἥλιος ἡλίου, ὁ

Hasło: 
ἥλιος
Definicja: 
słońce
Część mowy: 
Rzeczownik: 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Porządek świata
Frekwencja: 
191

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%E1%BC%A1%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81