ἤδη

Hasło: 
ἤδη
Definicja: 
właśnie, już, dopiero co (o niedawnej przeszłości); obecnie, niebawnem, wkrótce (o bliskiej przyszłości)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Czas
Frekwencja: 
129

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A4%CE%B4%CE%B7