ἡμέτερος ἡμετέρα ἡμέτρον

Hasło: 
ἡμέτερος
Definicja: 
nasz
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
456

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-%E1%BC%A1%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD