ἡδύς ἡδεῖα ἡδύ

Hasło: 
ἡδύς
Definicja: 
słodki, przyjemny, miły
Część mowy: 
Przymiotnik: -ύς, -εῖα, -ύ
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
337

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%A1%CE%B4%CF%8D%CF%82-%E1%BC%A1%CE%B4%CE%B5%E1%BF%96%CE%B1-%E1%BC%A1%CE%B4%CF%8D