ἑαυτοῦ ἑαυτῆς ἑαυτοῦ

Hasło: 
ἑαυτοῦ
Definicja: 
siebie samego, siebie samej (Zaimek zwrotny)
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
51

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%91%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BC%91%CE%B1%CF%85%CF%84%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%91%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%E1%BF%A6