ἐπί

Hasło: 
ἐπί
Definicja: 
w, na, przy (+ gen.); na, w, do, ku (+ dat.); na, do, ku, przeciw (+ acc.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
19

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%E1%BC%90%CF%80%CE%AF