χαλεπός –ή –όν

Hasło: 
χαλεπός
Definicja: 
trudny, kłopotliwy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
379

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%87%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CF%80%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD