τριακοστός –ή –όν

Hasło: 
τριακοστός
Definicja: 
trzydziesty
Część mowy: 
Liczebnik: główny
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
517

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AE-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD