σῶμα σώματος, τό

Hasło: 
σῶμα
Definicja: 
ciało
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat spółgłoskowy
Grupa semantyczna: 
Części ciała
Frekwencja: 
78

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%83%E1%BF%B6%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C