σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, ἐσώθην

Hasło: 
σῴζω
Definicja: 
uratować, ocalić
Część mowy: 
Czasownik: -ω temat zębowy
Grupa semantyczna: 
Pomoc i bezpieczeństwo
Frekwencja: 
275

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%83%E1%BF%B4%CE%B6%CF%89-%CF%83%CF%8E%CF%83%CF%89-%E1%BC%94%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B1-%CF%83%CE%AD%CF%83%CF%89%CE%BA%CE%B1-%E1%BC%90%CF%83%CF%8E%CE%B8%CE%B7%CE%BD