πρᾶξις πράξεως, ἡ

Hasło: 
πρᾶξις
Definicja: 
działanie, transakcja, interes
Część mowy: 
Rzeczownik: 3 deklinacja temat na ι-
Grupa semantyczna: 
Praca i odpoczynek
Frekwencja: 
343

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CF%80%CF%81%E1%BE%B6%CE%BE%CE%B9%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CF%82-%E1%BC%A1