οὐδείς οὐδεμία οὐδέν

Hasło: 
οὐδείς
Definicja: 
nikt, nic, żaden
Część mowy: 
Zaimek
Grupa semantyczna: 
Zaimki
Frekwencja: 
56

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82-%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%B5%CE%BC%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%E1%BD%90%CE%B4%CE%AD%CE%BD