μάλιστα

Hasło: 
μάλιστα
Definicja: 
najbardziej, przede wszystkim; (w odpowiedzi) na pewno
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
121

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1