κρείσσων κρεῖσσον

Hasło: 
κρείσσων
Definicja: 
silniejszy, potężniejszy; lepszy, doskonalszy (comp. od ἀγαθός)
Część mowy: 
Przymiotnik: 3 deklinacja -ων, -ον
Grupa semantyczna: 
Charakterystyka
Frekwencja: 
331

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%83%CF%83%CF%89%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%B5%E1%BF%96%CF%83%CF%83%CE%BF%CE%BD