θάλασσα θαλάσσης, ἡ

Hasło: 
θάλασσα
Definicja: 
morze
Część mowy: 
Rzeczownik: 1 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Ziemia
Frekwencja: 
214

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1-%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF%83%CF%83%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1