ζητέω, ζητήσω, ἐζήτησα, ἐζήτηκα

Hasło: 
ζητέω
Definicja: 
szukać
Część mowy: 
Czasownik: kontrahowany
Grupa semantyczna: 
Pokazywanie i znajdowanie
Frekwencja: 
256

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%89-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%90%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1-%E1%BC%90%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1