εἰς

Hasło: 
εἰς
Definicja: 
do, na, do wewnątrz, w kierunku do (+ acc.)
Część mowy: 
Przyimek
Grupa semantyczna: 
Kierunek
Frekwencja: 
18

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B0%CF%82