δῆλος δήλη δῆλον

Hasło: 
δῆλος
Definicja: 
widoczny, jasny, oczywisty
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Pokazywanie i znajdowanie
Frekwencja: 
244

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%E1%BF%86%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CE%B7-%CE%B4%E1%BF%86%CE%BB%CE%BF%CE%BD