δίκαιος δικαία δίκαιον

Hasło: 
δίκαιος
Definicja: 
prawy, sprawiedliwy
Część mowy: 
Przymiotnik: 1 i 2 deklinacja
Grupa semantyczna: 
Prawo i sądownictwo
Frekwencja: 
180

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD