δή

Hasło: 
δή
Definicja: 
z pewnością, naprawdę, teraz, faktycznie, w rzeczywistości (daje większą dokładność)
Część mowy: 
Przysłówek
Grupa semantyczna: 
Partykuły
Frekwencja: 
60

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%AE