δέκατος –η –ον

Hasło: 
δέκατος
Definicja: 
dziesiąty
Część mowy: 
Liczebnik: główny
Grupa semantyczna: 
Miary i liczby
Frekwencja: 
493

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B4%CE%AD%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%E2%80%93%CE%B7-%E2%80%93%CE%BF%CE%BD