γάρ

Hasło: 
γάρ
Definicja: 
albowiem, ponieważ (wyjaśniająco); w rzeczywistości, rzeczywiście (potwierdzająco)
Część mowy: 
Spójnik: współrzędny
Grupa semantyczna: 
Spójniki/przysłówki
Frekwencja: 
13

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/pl/greek-core/%CE%B3%CE%AC%CF%81