πλεῖστος πλείστη πλεῖστον

Search Lemma: 
πλεῖστος
DEFINITION: 
most, greatest, largest (superl. of πολύς)
Part of Speech: 
adjective: 1st and 2nd declension
SEMANTIC GROUP: 
Measurements and Numerals
FREQUENCY RANK: 
195