ἱππεύς ἱππέως, ὁ

TEST TRANSLATION: 
ἱππεύς
DEFINITION: 
راكب الخيل ، الفارس ، سائق المعجّلة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث εως , -ευς -
المجموعة الدلالية: 
الحرب والسلام
FREQUENCY RANK: 
435

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%B1%CF%80%CF%80%CE%B5%CF%8D%CF%82-%E1%BC%B1%CF%80%CF%80%CE%AD%CF%89%CF%82-%E1%BD%81