ἐπιστήμη –ης, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἐπιστήμη
DEFINITION: 
المعرفة ، الفهم ، المهارة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
العقل ، الإدراك والتعلم
FREQUENCY RANK: 
374

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%E2%80%93%CE%B7%CF%82-%E1%BC%A1