ἐλπίς ἐλπίδος, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἐλπίς
DEFINITION: 
الرجاء ، الأمل ؛ التوقع
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
439

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CE%BB%CF%80%CE%AF%CF%82-%E1%BC%90%CE%BB%CF%80%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82-%E1%BC%A1