ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα

TEST TRANSLATION: 
ἐθέλω
DEFINITION: 
تمنّى/ يتمنى ؛ رغب/يرغب
أقسام الكلام: 
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
المجموعة الدلالية: 
الحواس والمشاعر
FREQUENCY RANK: 
182

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%E1%BC%90%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CF%83%CF%89-%E1%BC%A0%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B1-%E1%BC%A0%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CE%B1