ἐάν (εἰ-ἄν)

TEST TRANSLATION: 
ἐάν
DEFINITION: 
إذا (+ الصيغة الشرطية)
أقسام الكلام: 
حرف عطف: يضع في مرتبة أدنى
المجموعة الدلالية: 
حروف العطف/ الظروف
FREQUENCY RANK: 
24

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%90%CE%AC%CE%BD-%CE%B5%E1%BC%B0-%E1%BC%84%CE%BD