ἀρχή ἀρχῆς, ἡ

TEST TRANSLATION: 
ἀρχή
DEFINITION: 
البدء ، الأصل ؛ الحكم ، الإمبراطورية ، مجال الحكم ؛ هيئة حكام أو قضاة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الأول
المجموعة الدلالية: 
الزمن
FREQUENCY RANK: 
87

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CF%87%CE%AE-%E1%BC%80%CF%81%CF%87%E1%BF%86%CF%82-%E1%BC%A1