ἀργύριον ἀργυρίου, τό

TEST TRANSLATION: 
ἀργύριον
DEFINITION: 
عملة فضة ، الفضّة ، النقود ، الفلوس ، المال
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
505

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%BD-%E1%BC%80%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%84%CF%8C