ἀδελφός –οῦ, ὁ

TEST TRANSLATION: 
ἀδελφός
DEFINITION: 
ألاخ
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الأسرة والصداقة والمنزل
FREQUENCY RANK: 
248

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%E1%BC%80%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%BF%E1%BF%A6-%E1%BD%81