τίς τί

TEST TRANSLATION: 
τίς
DEFINITION: 
مَنْ؟ ، ماذا؟ ، أيّ؟
أقسام الكلام: 
اسم موصول مثل الضمائر وغيرها
المجموعة الدلالية: 
الضمائر وحروف الاستفهام
FREQUENCY RANK: 
5

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%84%CE%AF%CF%82-%CF%84%CE%AF-0