στόμα στόματος, τό

TEST TRANSLATION: 
στόμα
DEFINITION: 
الفم ، الوجهه ، الفوه (فتحة)
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث
المجموعة الدلالية: 
أعضاء الجسم
FREQUENCY RANK: 
329

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CF%84%CF%8C