πλῆθος πλήθους, τό

TEST TRANSLATION: 
πλῆθος
DEFINITION: 
الحشد ، التجمع ، جمهور ؛ كثرة
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثالث σ الجذر
المجموعة الدلالية: 
الحكومة والمجتمع
FREQUENCY RANK: 
190

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CF%80%CE%BB%E1%BF%86%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%84%CF%8C