μακρός –ά –όν

TEST TRANSLATION: 
μακρός
DEFINITION: 
مديد ، طويل (أطال/يطيل) ، كبير ، طويل ألامد
أقسام الكلام: 
صفة: التصريف الأول والثاني
المجموعة الدلالية: 
المقاييس والأعداد
FREQUENCY RANK: 
292

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82-%E2%80%93%CE%AC-%E2%80%93%CF%8C%CE%BD