θάνατος θανάτου, ὁ

TEST TRANSLATION: 
θάνατος
DEFINITION: 
الموت
أقسام الكلام: 
اسم: التصريف الثاني
المجموعة الدلالية: 
الحياة والموت
FREQUENCY RANK: 
280

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85-%E1%BD%81