εἶμι, infin. ἰέναι, ptc. ἰών, ἰοῦσα, ἰόν

TEST TRANSLATION: 
εἶμι
DEFINITION: 
سأذهب (صيغة المستقبل من ἔρχομαι)
أقسام الكلام: 
فعل: μι-- نهاية الفعل
المجموعة الدلالية: 
الحركة
FREQUENCY RANK: 
224

Suggested Citation

Christopher Francese, Core Latin and Ancient Greek Vocabularies. Carlisle, Pennsylvania: Dickinson College Commentaries, 2013. ISBN: 978-1-947822-06-1. http://dcc.dickinson.edu/ar/greek-core/%CE%B5%E1%BC%B6%CE%BC%CE%B9-infin-%E1%BC%B0%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CE%B9-ptc-%E1%BC%B0%CF%8E%CE%BD-%E1%BC%B0%CE%BF%E1%BF%A6%CF%83%CE%B1-%E1%BC%B0%CF%8C%CE%BD